بازار بزرگ «محصولات دخانی غیر قانونی ایران» در پی تحریم ها بزرگتر شده است
Tobaccoreporter گزارش میدهد:

بازار بزرگ «محصولات دخانی غیر قانونی ایران» در پی تحریم ها بزرگتر شده است

علیرغم تلاشها برای رفع مشکل، ایران همچنان با تجارت غیرقانونی گسترده مبارزه میکند.

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآوردههای دخانی، در سال 2021، نزدیک به نیمی از بازار دخانیات ایران در کنترل مشاغل غیرقانونی بود.

به گفته محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآوردههای دخانی، اگرچه تولید سیگار داخلی در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما سالانه نزدیک به 5000 تن فرآوردههای دخانی، عمدتاً سیگار، به بازار قاچاق میشود.

تاجدار گفت: مصرف داخلی 12 هزار تن است در حالی که کارخانههای سیگار ایران در سال گذشته حدود 5 هزار تن تولید کردهاند. به گفته تاجدار، واردات قانونی مقدار ناچیزی از سهم بازار را تشکیل میدهد و شکاف بین تولید و مصرف از طریق قاچاق و تولید غیرقانونی
پر می
شود.

تجارت غیرقانونی بیش از یک دهه است که در ایران انجام میشود، اما پس از اعمال تحریمهای شدید علیه ایران توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در سال 2018، به شدت افزایش یافت.

به گفته حسینعلی پوراقبالی، رئیس سابق اداره استاندارد و تولید دخانیات، کارگاههای غیرقانونی سیگار در ایران «مثل قارچ» رشد میکنند، بنابراین حجم تولید غیرقانونی در ایران حتی از قاچاق نیز بیشتر است. گاهی اوقات، مقامات به کارگاههای زیرزمینی یورش میبرند، اما اکثر آنها بیوقفه به کار خود ادامه میدهند.

از ابتدای سال 2022 میانگین قیمت سیگار در ایران نزدیک به 42 درصد جهش داشته است. بدون کارگاههای غیرقانونی، قیمت حتی بیشتر میشد.

شناخت چالش

از زمان اعمال تحریمها، واردات قانونی اکثر برندهای سیگار تقریباً متوقف شده است. دولت ایران عمدتاً برای حفظ ارز خارجی که به طور فزایندهای با کمبود مواجه میشود، از واردات کالاهای غربی به بازار داخلی
جلوگیری می
کند.

پوراقبالی تصریح کرد: قاچاق، محدود به برندهای انگشت شماری است که نمیتوان آنها را به صورت قانونی وارد کرد. وی واردات غیرقانونی را 2000 تن در سال تخمین زد.  در سالهای گذشته، انجمن تولیدکنندگان دخانیات ایران با عرضهکنندگان غیرقانونی سیگار  وارد نبردی شده که با موفقیت چندانی همراه نبوده است.

تاجدار مدعی شد که سهم عمدهای از کالاهای عرضه شده از مجاری غیرقانونی و تقلبی است و این به معنای عدم رعایت استانداردهای
تولید است.

یکی از چالشهایی که صنعت با آن مواجه است ناآگاهی است. مشتری معمولی قادر به تشخیص سیگارهای تقلبی از سیگارهای تولید شده قانونی نیست. و حتی اگر میتوانستند، ممکن است تفاوت چندانی ایجاد نکند.  نظرسنجیها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از مشتریان محصولات غیرقانونی را انتخاب میکنند، حتی اگر از وضعیت آنها آگاه باشند، تا زمانی که این محصولات ارزانتر از محصولات قانونی باشند.

   سازماندهی بازار

برای کمک به کاهش تجارت غیرقانونی دخانیات، قانونگذاران درباره ایجاد یک سیستم ردیابی الکترونیکی محصولات دخانی بحث کردهاند، اما تعداد کمی از آنها انتظار دارند که در آینده نزدیک عملیاتی
شود. ایرانی
ها نسبت به نوسانات قیمت کالاهای مصرفی بسیار حساس هستند، بهویژه که تحریمهای غرب باعث کاهش قدرت خرید شده است در چنین فضایی، مقامات ممکن است در اجرای اقداماتی که احتمالاً قیمت سیگار را افزایش میدهد و نارضایتی را دامن میزند، تردید کنند.

   تجارت قانونی در مواجهه با انتقاد

علاوه بر تاجران غیرقانونی، شرکتهای دخانیات قانونی با چالشهای متعدد دیگری نیز در ایران مواجه هستند. طی سالهای گذشته، مقامات ایرانی بارها از تسلط تولیدکنندگان غربی بر بازار داخلی سیگار  ابراز نارضایتی کردند.

حجتالاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در نشستی خبری در مردادماه امسال از اینکه بیش از ۷۵ درصد بازار قانونی دخانیات ایران تحت کنترل شرکتهای خارجی  است،
گلایه کرد.

چنین گفتمان  ضد غربی در ایران رایج است، به ویژه از سال 2018، دو شرکت بینالمللی تولید سیگار  اغلب مورد هدف مقامات دولتی و قانونگذارانی قرار میگیرند که خواهان مالیات و عوارض واردات بیشتر هستند. برخی حتی این سوال را مطرح میکنند که آیا باید به کسبوکارهای غربی اجازه داده شود در این کشور به فعالیت خود ادامه دهند؟

   امید به کارخانههای داخلی

شرکت دخانیات ایران (itc)، قدیمیترین و بزرگترین تولیدکننده سیگار داخلی، در حال حاضر حدود 10 درصد از بازار داخلی را در اختیار دارد، واقعیتی که ذاکر آن را «تاسفآور» توصیف کرد. با این حال، مقامات امیدوارند که توازن قدرت به زودی به نفع شرکت دخانیات ایران تغییر کند.

ذاکر با بیان اینکه شرکتهای دخانیات خارجی در اجرای تعهدات اجتماعی خود کوتاهی میکنند، گفت: شرکت دخانیات در حال حاضر توجه ویژهای به انجام وظایف اجتماعی خود و حمایت از سلامت مردم دارد. وی خاطرنشان کرد، کمپانیهای خارجی از خارج از کشور توتون مصرفی خود را وارد میکنند در حالی که شرکت دخانیات ایران در مارس 2022 برنامه حمایتی جامعی را برای کشاورزان دخانیات ایرانی اجرا کرد.

ذاکر افزود: «این انگیزه خوبی برای کشاورزان (به منظور افزایش بهره وری) است و ما امیدواریم که سهم شرکت دخانیات در بازار افزایش یابد. شرکت دخانیات با هدف قرار دادن بخشهای پایین بازار، میتواند سالانه 40 میلیارد نخ سیگار تولید کند تا 50 درصد تقاضای داخلی را تامین کند.

با این حال، تولید واقعی از 12 میلیارد نخ در سال 2018 به 6 میلیارد نخ در سال 2021 کاهش یافت. در سالهای گذشته، مقامات ایرانی تخمین میزدند که شرکت دخانیات ایران 15000 تن توتون از کشاورزان محلی خریداری کرده و 20000 شغل در این صنعت ایجاد
کرده است.

دولت تخمین زد که رقم اخیر میتواند تا 100000 شغل با افزایش متناظر در تولید توتون خام محلی، افزایش یابد. با این حال، این امر مستلزم تخصیص کمکهای دولتی به کشاورزان است، اقدامی که دولت ایران در چند سال گذشته تمایلی به انجام آن نداشته است.

  شرکت دخانیات ایران سرمایه گذاری در زیمباوه را بررسی میکند

 به گزارش ساندی میل، شرکت دخانیات ایران میخواهد در زیمباوه سرمایه گذاری کند تا هزینههای مربوط به خرید توتون از طریق واسطهها را کاهش دهد.

از جمله مواردی که ایرانیان آنها را مدنظر قرار داده اند میتوان به آبیاری، عمل آوری و مکانیزاسیون اشاره کرد. آنها همچنین میخواهند با کشاورزان قرارداد ببندند و کارخانههایی را در زیمباوه راه اندازی کنند.

این سرمایهگذاریها در جریان سفر گروهی به رهبری بانوی اول زیمباوه، "آکسیلیا منانگاگوا" به تهران مورد بحث قرار گرفت.

حمید قرهشیخ، معاون بازرگانی و اقتصادی ایران در این نشست گفت: ما نیازهای خود را از طریق نمایندگان تامین میکنیم و قیمتها برای ما بالاتر میرود، همچنین باعث میشود کشاورزان زیمباوه سود کمی داشته باشند.

ما میخواهیم شرکتها را وادار کنیم تا مستقیماً در زیمباوه با آنها کار کنند و واسطهها را کنار بگذاریم.

ما تحریم هستیم و واردات از دیگر کشورهای غربی برای ما سخت است، اما با زیمباوه تفاهم بهتری داریم و برای انجام این کار، همکاری ما برای هر دو طرف مفید خواهد بود.

می توانیم تجهیزاتی مانند تراکتور و تجهیزات تولیدی را در اختیار زیمباوه قرار دهیم. همچنین خشککنهایی را برای خشک کردن و فرآوری تهیه کنیم.

پیشنهاد همکاری با اشتیاق بانوی اول زیمباوه برای توانمندسازی اقتصادی شهروندان کشورش، به ویژه زنان و جوانان، در تلاش برای دستیابی به وضعیت درآمد متوسط بالا برای این کشور تا سال 2030 روبرو شد.

قره شیخ در این دیدار گفت که ایران زنان را در سرمایه گذاریهای خود در اولویت قرار خواهد داد.

 


خبرهای مرتبط

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

پیش به‌سوی دهمین اجلاس اعضای معاهده سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات (COP10)

پرداخت 20 هزار میلیارد تومان مالیات توسط صنعت دخانیات

اختلاف مالیاتی بر سر دخانیات

شورای نگهبان از تصویب مالیات دخانیات جلوگیری کند

قانونی با آثار تورمی و ضد تولیدی و مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

مالیات مضاعف به سیگار تحمیل می‌شود

سیگار و تنباکو گران می‌شود

توسعه بازار قاچاق و مخابره پیام تورمی به جامعه باتصویب مالیات‌های جدید برای دخانیات

مالیات دخانیات در دستور کار مجلس شورای اسلامی

قانون گذاری در مسیر درآمدزایی ،سلامت عمومی یا تقویت قاچاق کالای دخانی

تدوین برنامه راهبردی صنایع دخانی در دستور کار وزارت صمت

اسامی برخی سیگارها ارزش‌های انقلاب است باید تغییر کند

تدوین برنامه راهبردی صنعت دخانیات در دستور کار وزارت صمت

فروش سالانه ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور

فروش املاک شرکت دخانیات و حواشی آن

داستان یک کلیپ برای مبارزه با دخانیات

از انحلال ستاد صنایع دخانی جلوگیری کنید

سرپرست ستاد صنایع دخانی منصوب شد

قانون گذاری در مسیر درآمدزایی ،سلامت عمومی یا تقویت قاچاق کالای دخانی

بازدید وزیر تعاون از مجتمع دخانیات ارومیه

دغدغه‌های سوال برانگیز

افزایش مالیات سیگار در ایران به سود کیست؟

چراغ سبز به قاچاق دخانیات با تصمیمات غیر کارشناسی

کشف بیش از ۴۶۹ هزار نخ سیگار قاچاق در کاشان

کشف سیگار خارجی قاچاق در عجب شیر