کد خبر : 20441 تاریخ : ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ فروردين - 15:30
احکام مالیاتی قانون بودجه ابلاغ شد مالیات دخانیات در بخشنامه سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 2/1402/200 مورخ 10/01/1402 احکام مالیاتی قانون بودجه کل کشور را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. در این بخشنامه احکام مرتبط با هر یک از تبصرههای قانون بودجه جداگانه آمده است. در احکام مالیاتی مرتبط با تبصره 17 قانون بودجه کل کشور با عنوان رفاه و سلامت  و در موضوع مالیات کالای دخانی آمده است:

هـ)از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگارت تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (000/1)ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (000/200) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (000/8) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (000/350) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت میشود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

م) در اجرای بند «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز میگردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.