کد خبر : 20623 تاریخ : ۱۴۰۳ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت - 13:58
حادثه برای رئیس جمهور خبر سقوط هلی کوپتر حامل رئیس جمهور و همراهان او خبری ناگوار بود. حادثه‌ای که در آینده بیشتر آثار خود را نشان خواهد داد. او در مسیر انجام وظیفه جان خود را از دست داد.

رئیسی همچنین رئیس هیأت امنای صندوق توسعه ملی بود. به واسطه مسئولیتی که در آن صندوق داشتم در جلسه هیأت امنا که در اواخر سال قبل در نهاد ریاست جمهوری و در حضور او تشکیل شد شرکت داشتم او به مباحث و مذاکرات به دقت گوش فرا میداد به درستی موضوعات را جمع بندی میکرد و علی رغم این که مسائل صندوق تخصصی تر، عملیاتی تر و جزئی تر بالاخص در باب کارکردهای اقتصادی، مالی و سرمایهگذاری بود نتیجه گیری درستی از  برایند مذاکرات داشت و راهکار مناسب ارائه میکرد. او همواره از نقش و کارکرد صندوق توسعه ملی در تبدیل داراییهای تجدیدناپذیر و تمام شدنی به داراییهای مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و صیانت از حقوق نسل آتی حمایت میکرد و شیوه نامه مبسوطی را در این ارتباط مصوب کرده بودند.

همچنین در جلسهای که در اواخر سال قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با برنامه هفتم توسعه تشکیل شده بود  شاهد بودم که چگونه  با پیشنهاد بودجه ارزی برای یکی از نهادها که نگران افت ارزش ریال بودند به شدت مخالفت کرد و اعلام نمود که بودجه کشور ریالی است و هیچ بدعتی را در این ارتباط نمیپذیرد و برای هیچ دستگاه و نهادی استثنائی در کار نیست.دولت با مجموعهای از مشکلات در هم تنیده مواجه است و این نتیجه  عملکرد دولت رئیسی نبوده و یا  محدود به دولت او نخواهد بود. او وارث بسیاری از مشکلات مزمن تاریخی بود که از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود و رئیسی تا آنجا که توان داشت  تلاش کرد  این مشکلات را مهار و تا حد ممکن مرتفع نماید.  این حادثه برای همه تأسف بار باید باشد، چه دوستدار رئیسی بوده باشند و چه مخالف  او. ایرانیان صاحب تمدن وفرهنگ، برخوردار از مواهب و نعمتهای فراوان خدادادی و ظرفیتهای عظیم اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و کارآزموده وقتی مشاهده میکنند که کشوری کوچک در همسایگی آنان بدون داشتن هیچ یک از این مزیتها چگونه بخش مهمی از صنعت حمل و نقل هوایی ایمن جهان را در اختیار گرفته، از حادثه سقوط هلی کوپتر فرسوده رئیس جمهور خود باید متأسف وغمگین  باشند.

تحریمهای بلندمدت و ناعادلانه، عدم دسترسی به تکنولوژی، تجهیزات و... هر روز آثار خود را در زندگی ایرانیان نشان میدهد، از آن 20 الی 25 هزار نفری که سالانه در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند تا رئیس جمهوری که سوار بر هلی کوپتر نیم قرن کارکرده که  با کوه برخورد میکند و جان به جان آفرین تسلیم میکند.

برای او و همراهان او که در این حادثه به دیار حق شتافتند طلب شادی روح و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

                                                                                       فرداد امیر اسکندری

                                                                                      مدیر مسئول