کد خبر : 391 تاریخ : ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۲ آذر - 00:37
توتون صنعت بررسی میکند: عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات

) تولید محصولات دخانی در هشتماهه سال 1401

مجموع تولید داخلی انواع سیگارت در هشت ماهه سال جاری حدود (07/47 میلیارد نخ) میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ) حدود 18 درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین مجموع تولید تنباکوی کشور در هشت ماهه سال 1401 به میزان 2727 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  یعنی 2372 تن، 15 درصد افزایش داشته است.

2) کشاورزی

عامل عمده کشت توتون و تنباکو در سطح کشور، شرکت دخانیات ایران میباشد که برنامه کشت و تولید اعلامی از سوی آن شرکت برای سال زراعی 1401-1400، کشت 3765 هکتار توتون و 405 هکتار تنباکو و تولید 7000 تن توتون و 750 تن تنباکو میباشد. براساس آمار مجوزهای صادره در سال زراعی 1401-1400 حدود 22 شخص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دیگر نسبت به اخذ مجوز خرید، حمل و فروش برگ توتون و تنباکو به میزان مجموعاً 17/14313 تن اقدام نمودهاند.

3) بازرگانی

الف- واردات

مجموع واردات انواع تنباکوی معسل منتهی به مهرماه سال 1401 صفر بوده که در مقایسه با سال قبل (148.752 کیلوگرم)، کاهش 100 درصدی داشته است.

ب- صادرات

طی هشت ماهه سال جاری بیش از 51 تن تنباکوی سنتی، بیش از 270 تن تنباکوی معسل و 4640 تن توتون صادر گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (تنباکوی سنتی 78 تن و تنباکوی معسل 438 تن) به ترتیب 34 و 32 درصد با کاهش صادرات مواجه بوده که مشکلات اقتصادی، تحریمها و موانع موجود در امر صادرات به سایر کشورها عمده دلایل آن میباشد و درخصوص توتون 104 درصد افزایش صادرات بوده و میزان صادرات سیگارت در این بازه زمانی 219 میلیون نخ بوده است، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (328 میلیون نخ) 33 درصد کاهشی بوده است.

ج-توزیع:

تاکنون حدود 5657 فقره مجوز نوزیع سراسری و استانی صادر شده است.

تاکنون 48000 پروانه خردهفروشی محصولات دخانی صادر شده است و از ابتدای مرداد ماه سال 1395 توزیع سیگارت توسط واحدهای صنفی فاقد مجوز توزیع کالای دخانی ممنوع میباشد.

صدور کلیه مجوزهای توزیع محصولات دخانی سراسری و استانی از ابتدای سال 1397 از طریق سامانه بهینیاب صورت میپذیرد.

4) پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی:

با توجه به میزان تولید سیگارت در داخل کشور منتهی به آبان ماه سال 1401 (07/47 میلیارد نخ) و نسبت آن با مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ)، قاچاق روند کاهشی داشته است .

5) وصول و ایصال حق انحصار تولید و واردات

در بخش وصول و ایصال حقوق دولتی،  ستاد صنایع دخانی  از محل فروش برچسب امنیتی، حق انحضار واردات (10%)، حق انصار تولید (2%) و مجوز توزیع منتهی به آبان ماه سال 1401 مبلغ 3.256.424.524.179 ریال اخذ نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (2.318.173.275.874 ریال) به میزان 40 درصد افزایش داشته است.

 

بخش تولید، امور صنعتی و استاندارد

 

جدول مقایسهای واحدهای فعال دخانی در هشت ماهه سال 1401 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

ردیف

عنوان

هشت ماهه 1400

مجموع هشت ماهه 1400

هشت ماهه 1401

مجموع هشت ماهه 1401

سیگارت

تنباکو

سیگارت

تنباکو

1

تعداد واحدهای فعال

25

43

68

22

74

96

 

 

جدول مقایسهای وضعیت تولید سیگارت و انواع تنباکو (معسل، سنتی) و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

ردیف

شرح فعالیت

واحد

هشت ماهه سال 1400

هشت ماهه سال 1401

درصد تغییرات

1

تولید سیگارت

میلیارد نخ

40/05

47/07

18

2

تولید تنباکو

تن

2.372

2.727

15

3

صدور و تمدید مجوز تأسیس، تولید
(آمار درج شده فقط به آمار ستاد اشاره دارد و آمار ادارات
صمت استانها لحاظ نشده است)

فقره

48

11

-77

4

صدور موافقت اصولی

فقره

-

50

 

 

جدول مقایسه میزان تولید سیگارت و انواع تنباکوی (سنتی، معسل) طی سالهای 1391-1400

انواع محصولات دخانی

سال 91

سال 92

سال 93

سال 94

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

سال 99

سال 1400

سیگارت
(واحد: میلیون نخ)

39,964

38,072

29,181

30,014

44,951

49,196

48,192

54,846

58,744

62,475

انواع تنباکو
(سنتی، معسل)
(واحد: کیلوگرم)

734,964

798,875

241,572

279,800

393,171

1,435,445

2,235,497

2,563,016

4,419,268

4,886,790

 

 

جدول آمار واردات محصولات دخانی در هشت ماهه سال 1401 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

ردیف

نام کالا

واحد

هشت ماهه

درصد تغییرات

1400

1401

1

سیگارت

نخ

-

-

-

2

تنباکوی معسل

کیلوگرم

148,725

0

-100

 

 

جدول آمار صادرات محصولات دخانی در هشت ماهه سال 1401 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

ردیف

نام کالا

واحد

هشت ماهه

نسبت تغییرات

1400

1401

1

سیگارت

میلیون نخ

328

219

-33

2

تنباکو سنتی

کیلوگرم

78,557

51,861

-34

3

تنباکو معسل

کیلوگرم

438,315

270,804

-38

4

توتون

کیلوگرم

2,274,299

4,640,370

104

 

 

دلیل عمده کاهش صادرات محصول نهایی دخانی، اولویت تأمین نیاز بازار داخلی با توجه به میزان مصرف میباشد. از دلایل دیگر کاهش صادرات، بالا بودن هزینه تولید و در نتیجه بالا بودن قیمت تمامشده نهایی است که امکان صادرات و رقابت در بازارهای صادراتی را برای ایران کمتر میکند.

 

جدول آمار واردات و صادرات محصولات دخانی به تناژ و ارزش دلاری آن در هشت ماهه سال 1401 برگرفته از مرکز آمار گمرک ج.ا.ایران

ردیف

شرح کالا

کد تعرفه

 وزن (تن)

ارزش میلیون دلار

1

واردات انواع کالای دخانی

24

8500

47

2

صادرات انواع کالای دخانی

24

500

8

 

 

جدول عاملین توزیع کالاهای دخانی سراسری و استانی فعال تا تاریخ 1401/08/03

ردیف

عنوان مجوز

هشت ماهه 1400

هشت ماهه 1401

درصد تغییرات

1

استانی

4246

5350

26

2

سراسری

262

307

17

مجموع

4508

5657

25

 

جدول برنامه شرکت دخانیات ایران در تولید و خرید توتون

ردیف

استان

سال زراعی 1401-1400

پیش بینی
سطح زیر کشت (هکتار)

پیش بینی میزان تولید
(تن)

خرید آبان ماه
(تن)

1

گلستان

2130

3700

324/1

2

مازندران

505

850

46

3

گیلان

390

850

98/8

4

کردستان

680

1500

185/6

5

آذربایجان غربی

60

100

0

مجموع

3765

7000

654/5

 

 

جدول برنامه شرکت دخانیات ایران در تولید و خرید تنباکو در سال زراعی 1401-1400

ردیف

استان

نوع

میزان پیش بینی سطح زیر کشت
(هکتار)

میزان پیش بینی تولید
(تن)

خرید آبان
(تن)

1

اصفهان

صادراتی

150

250

0

خوانساری

25

50

0

اصفهانی

15

30

0

کاشانی

15

20

0

2

بوشهر

برازجانی

50

100

33/5

3

خراسان رضوی

ارداک

100

200

0

4

مرکزی

خوانساری

25

50

0

5

فارس

جهرمی و هکانی

25

50

0

مجموع

405

750

33/5

 

 

جدول مقایسه تولید، واردات، صادرات و برآورد قاچاق و مصرف سیگارت طی هشت ماهه سالهای 1400 و 1401

ردیف

شرح

واحد

هشت ماهه 1400

هشت ماهه 1401

درصد تغییرات

1

جمع تولید در کشور

میلیارد نخ

40/05

47/07

18

2

واردات رسمی

میلیارد نخ

0

0

0

3

صادرات

میلیارد نخ

./33

0/22

-33

4

برآورد قاچاق

میلیارد نخ

3/6

1/8

*

5

برآورد مصرف

میلیارد نخ

43/33

48/66

12/2

 

 

جدول وصول و ایصال هشت ماهه سال 1401 حق انحصار تولید و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

ردیف

هشت
ماهه
سال

هالوکرام
(برچسب
ایمنی)

حق انحصار
واردات 10%

حق انحصار تولید 2%

توزیع

فیشهای
بین راهی

جمع
(ریال)

درصد
تغییرات

1

1400

50,000,000

0

2,308,880,665,004

977,150,000

8,265,460,870

2,318,173,275,874

40

2

1401

223,550,000

0

3,253,884,580,379

894,500,000

1,421,893,800

3,256,424,524,179

 

با توجه به جدول فوق ملاحظه میگردد که میزان وصولی دولت برای هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش نشان میدهد.

طبق بودجه ابلاغی سال 1401، میزان عایدات وصولی دولت فقط  از هالوگرام، حق انحصار واردات، و 2 درصد حق انحصار تولید، صدور مجوزهای توزیع و تولید مبلغ 385 میلیارد تومان تا پایان سال میباشد. علاوه براین برای  تولید با نشان ایرانی و تولید با نشان بین المللی  انواع سیگارت به ترتیب 35 و 45 درصد مالیات بر ارزش افزوده ژرداخت میشود که انتظار میرود مبلغ وصولی آن تاکنون به بیش از 7000 میلیارد تومان برسد.